Previous
Next

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Meral Mirza tarafından 1984 yılından beri Multipl Skleroz (MS) üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmakta, MS’li bireylerin takipleri poliklinik ve servis koşullarında yapılmaktadır. 1996 yılında Prof. Dr. Meral Mirza tarafından anabilim dalımız bünyesinde MS birimi kurulmuştur. Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin ise 2014 yılından itibaren uzman doktor ve öğretim üyesi olarak MS biriminde görev yapmaktadır. Birimimizde intravenöz steroid ve bazı monoklonal antikor tedavileri poliklinik içerisinde bulunan ayaktan tedavi odasında uygulanmakta, plazmaferez, seçilmiş diğer monoklonal antikor tedavileri ve diğer ileri tedaviler nöroloji servisinde uygulanmaktadır. Birimimizde her pazartesi ve cuma günleri MS’li bireylere poliklinik hizmeti verilmektedir.

İletişim

Çalışma Saatleri